آخرین دوره جلسات آموزشی-توجیهی در سال ١٣٩٩

برای باقیمانده قبولی های آزمون سال  ١٣٩٨

0

برای باقیمانده قبولی های آزمون سال  ١٣٩٨

اطلاعیه

براساس ماده ۵ شرح وظائف، آخرین دوره جلسات آموزشی-توجیهی در سال ١٣٩٩، برای باقیمانده قبولی های آزمون سال  ١٣٩٨ که پرونده های ایشان تکمیل می باشد، به شرح زیر برگزار می گردد:

روز تاریخ ساعت موضوع
یکشنبه ١۶/٩/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ معارفه و آشنائی با پروفایل کارآموزی و تاریخچه کانون، جایگاه وکالت و کانون وکلاء در نظام قضایی کشور و معرفی ارگان های کانون
١٠:٣٠ تا ١٢ شرح وظایف کارآموزی و آشنایی با نحوه انجام تکالیف
یکشنبه ٢٣/٩/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ مقررات انتظامی
١٠:٣٠ تا ١٢ اخلاق حرفه ای
یکشنبه ٣٠/٩/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل و تبادل اسناد و وجوه
١٠:٣٠ تا ١٢ نحوه مطالعه پرونده های حقوقی و کیفری و نحوه تنظیم لایحه
یگشنبه ٧/١٠/٩٩ ٨:٣٠ تا ١٠ آشنائی با صندوق حمایت و امور مالیاتی
١٠:٣٠ تا ١٢ آشنائی با اداره معاضدت، وکالت تسخیری و مرکز علمی-کاربردی

١-   به موجب شرح وظایف کارآموزی شرکت کامل در تمامی جلسات شنیداری فوق الذکر برای صدور پروانه کارآموزی، الزامی است.

٢-  جلسات به صورت (شنیداری-غیرحضوری) برگزار می گردد.

٣- در صورت غیبت موجه، صدور و تحویل پروانه کارآموزی، موکول به شرکت در جلسه جایگزین در موضوع مشابه است.

۴- برای شرکت در جلسات آموزشی به صورت (شنیداری-غیرحضوری)، وارد پروفایل کارآموزی به نشانی profile.novitiate.icbar.org شده  و جلسات را با رعایت نکات زیر شنود کنید:

از کامپیوتر یا گوشی های مجهز به دورین جلو (وِبکَم) استفاده شود.

فقط از مرورگر (فایرفاکس) وارد شوید.

وارد پروفایل شخصی شوید، گزینه های «حضور و غیاب جلسات» و «ورود به جلسه ی در حال برگزاری» را به ترتیب انتخاب کنید.

در صفحه جدید، ابتدا با پیام «اجازه مرورگر برای استفاده از تصویر دوربین جلو (وِبکَم)» موافقت، سپس حتما دکمه (پِلِی) را کلیک کنید.

احراز حضور و احتساب جلسات شنیداری بر مبنای تصاویر ارسالی از شخص کارآموز شنونده است بنابراین گیرنده های خود را بر اساس زیر ساخت برنامه، تهیه و تنظیم کنید.

جلسات آموزشی شنیداری بدون تصویر سخنران است.

ازگوشی های تحت سیستم عامل (آی، اُ، اِس) شرکت (اَپِل) مانند (آیفون یا مک بوک)، چون امکان ارسال تصویر شنونده را ندارد، استفاده نگردد.

کانون وکلای دادگستری مرکز

میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ٣
١۵١۴٩٣۴۴١١
٣١۴۶-١۵٨٧۵
٨۴٠٠٠

info@icbar.ir

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.