آزادسازی یک هکتار از اراضی زراعی تصرف شده قریه علی آباد قاجار چهاردانگه

یک هکتار از اراضی زراعی تصرف شده قریه علی آباد قاجار به دستور رئیس دادگاه عمومی بخش چهاردانگه تخریب و آزادسازی شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.