آزادسازی ۲۳ هکتار از اراضی زراعی و اراضی ملی در منطقه اصطلک دماوند

دادستان عمومی و انقلاب دماوند از آزادسازی حدود ۲۳ هکتار از اراضی در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و آزادسازی اراضی ملی خبر داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.