آزادی ۵٩٣١زندانی از زندانهای استان کرمانشاه در نیمه دوم سال ٩٨

توسلی زاده گفت:در نیمه دوم سال گذشته۵۹۳۱زندانی از زندان های استان کرمانشاه آزاد شده اند.همچنین با ۱۱۵مورد عفو و ۱۹۳ مورد آزادی مشروط موافقت شده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.