آغاز ثبت نام آزمون مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۹۹

آغاز ثبت نام آزمون مشاوران خانواده قوه قضائیه سال۹۹

داوطلبان آزمون مشاوران خانواده می توانند از تاریخ ۹۹/۳/۱۱ لغایت ۹۹/۳/۲۳ به سایت سازمان سنجش کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

کسب اخبار و اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون مشاوران خانواده قوه قضائیه هر هفته یکشنبه ها در هفته نامه حامی عدالت موجود در گیشه روزنامه فروشی های سراسر کشور

منبع

آغاز ثبت نام آزمون مشاوران خانواده

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.