آیا کتک زدن دزدی که وارد خانه شده جرم است؟

مشرق نیوز

mshrgh.ir/1076231
mshrgh.ir/1076231

کد خبر ۱۰۷۶۲۳۱

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ – ۰۲:۳۰

 1. جامعه

آیا کتک زدن دزدی که وارد خانه شده جرم است؟

دزد

گاهی اوقات ممکن است شما با دزدی که وارد منزلتان شده درگیر شوید و در جریان درگیری برای دفاع از جان یا مال خود او را مورد ضرب و جرح قرار دهید در این حالت شما مرتکب جرمی نشده اید.

به گزارش مشرق، یکی از سوالاتی که ممکن است برایتان پیش بیاید این است که اگر دزدی را که وارد خانه مان شده کتک بزنیم آیا مرتکب جرم شده ایم؟ این مسئله ابعاد مختلفی دارد فرض کنید سارقی وارد منزل شما شده و شما با اطلاع از ورود او در جایی کمین کنید و غافلگیرانه با چوبی بر سر او بکوبید یا با سلاح دیگری او را هدف قرار دهید و موجب قتل وی شوید، در چنین موردی شما مسئول خواهید بود.
اما گاهی اوقات هم ممکن است شما با دزدی که وارد منزلتان شده درگیر شوید و در جریان درگیری برای دفاع از جان یا مال خود او را مورد ضرب و جرح قرار دهید در این حالت شما مرتکب جرمی نشده اید. در واقع مسئله برخورد با سارقی که به منزل شما وارد شده و قصد تجاوز به مال و حریم خصوصی شما را داشته موضوعی بسیار مهم با ابعاد متفاوتی است.
قانون مجازات اسلامی در بحث دفاع مشروع، درباره این موضوع صحبت کرده است. در قانون مجازات اسلامی گفته شده اگر فردی برای دفاع از خود دیگری را کتک بزند یا مرتکب جرمی نسبت به او شود، به نوعی دفاع مشروع انجام داده و اقدامات او فاقد کیفر قانونی است؛ بنابراین دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق دارای شرایط خاصی است و در صورت وجود آن شرایط، قانونگذار از فردِ مدافع حمایت خواهد نمود.
ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که منظور از دفاع مشروع چیست و در چه شرایطی اگر سارق را مورد ضرب و جرح قرار دهیم و مرتکب جرمی نسبت به او شوید اقدام انجام شده فاقد کیفر قانونی است در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازیم.

تعریف دفاع مشروع
دفاع مشروع نهادی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و از علل موجهه جرم به شمار می‌رود. علل موجهه جرم به شرایطی گفته می‌شود که در صورت وجود آن ها، رفتاری که در حالت عادی جرم محسوب می‌شود، دیگر جرم نخواهد بود در نتیجه مجازاتی هم در پی نخواهد داشت. دفاع مشروع یکی از علل موجهه جرم است؛ یعنی اگر قانون‌گذار رفتاری را جرم انگاری کرده باشد و شخصی این رفتار را در حالت دفاع مشروع انجام دهد، چون دفاع مشروع از علل موجهه جرم است باعث می‌شود که این رفتار از حالت جرم بودن خارج شود و دیگر نتوان آن را جرم دانست و شخص را مجازات کرد.

شرایط تحقق دفاع مشروع
تحقق دفاع مشروع منوط به رعایت شرایطی است یعنی نمی‌توان هر نوع دفاعی را مشروع دانست بلکه باید شرایطی وجود داشته باشد تا بگوییم دفاعی که صورت گرفته است مشروع است این شرایط در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است به موجب ماده مذکور هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود، طبق قانون جرم محسوب نمی‌شود.
شرایطی که در صورت اجماع باعث می‌شوند رفتار فرد جرم شناخته نشود، به شرح ذیل است:

۱- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد
براساس بند فوق در صورتی می‌توان رفتاری را دفاع مشروع دانست که برای حمایت از نفس (جان)، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگران انجام شده باشد. همان طور که می‌دانید ممکن است امور متعددی در زندگی افراد دارای ارزش باشند، اما قانون‌گذار دفاع از تمامی آن‌ها را مشروع و مجاز نمی‌داند. از نظر قانون گذار رفتاری در قالب دفاع مشروع قرار می‌گیرد که برای دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی خود فرد یا دیگری انجام گیرد قانون‌گذار دفاع از دیگران را هم در صورت رعایت شرایطی که به آن اشاره خواهد شد، مشروع می‌داند.

توجه به این نکته ضروری است که دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

رفتاری که فرد به عنوان دفاع انجام می‌دهد، باید برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. این شرط بدین معناست که اگر شخصی که در معرض خطر قرار گرفته، با استفاده از روش‌هایی همچون فریاد زدن از دیگران کمک بگیرد و به این نحو متجاوز را دور کند، باید از همان روش استفاده کند. فرض کنید شخصی به قصد دزدی وارد منزل شما شده اگر شما بتوانید از مأموران نیروی انتظامی کمک بگیرید، موظف هستید همین کار را برای محافظت از خود انجام دهید.

حال اگر به جای کمک گرفتن از پلیس، خودتان به دفاع از خود بپردازید و در حین دفاع مرتکب رفتاری شوید که به مرگ مهاجم منتهی شود، نمی‌توان گفت: چنین دفاعی، مشروع است. همچنین اگر کسی به منزل شما وارد شود و آدم ضعیف و ناتوانی باشد و شما بتوانید بدون ضرب و شتم از پس او برآیید مجروع کردن سارق نمی‌تواند دفاع مشروع باشد و شما بدین جهت قابل مجازات هستید. در واقع مشروع بودن دفاع منوط به این است که دفاع تنها راه ممکن برای دفع خطر و رهایی از حمله باشد و دفع مهاجم به هیچ وسیله‌ای ممکن نباشد.

۲- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد
خطر و تجاوزی که مدافع درصدد مقابله با آن برآمده است، نباید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود او ایجاد شده باشد. به عبارت دیگر، اگر شخصی رفتاری انجام دهد که موجب شود دیگری تحریک شود و به او حمله کند، این شخص نمی‌تواند دفاع از خود در برابر این حمله را دفاع مشروع بداند.
به همین دلیل، اگر در جریان آن، دست به رفتاری بزند که به قتل یا ضرب و جرح مهاجم منتهی شود، مسئول رفتار خود خواهد بود و به خاطر آن مجازات خواهد شد. فرض کنید شخصی با کتک زدن دیگری، او را تحریک کند و این شخص در اثر ایراد ضرب و جرح عمدی، تحریک شده و به او حمله کند. در این حالت فردی که ابتدا حمله کرده و حالا مورد حمله واقع شده است، نمی‌تواند رفتار خود را دفاع مشروع بداند.

۳- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد
دفاع باید براساس قرائن معقول یا وجود خوف عقلائی صورت بگیرد. مطابق این شرط زمانی دفاع را می‌توان مشروع تلقی کرد که یا خطر و حمله تحقق پیدا کرده باشد (خطر فعلی؛ یعنی ابتدا خطر به طور کامل محقق شود و پس از آن فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد) یا اینکه خطر، قریب الوقوع باشد. در صورت قریب الوقوع بودن خطر باید دفاع فرد، مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی صورت بگیرد. یعنی هر انسان عاقل و متعارفی که در این شرایط قرار داشته باشد، به این نتیجه برسد که خطری او را تهدید می‌کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام بدهد.

۴- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود
اگر شخصی که مورد حمله واقع شده بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی از خود محافظت کند، دیگر این حق را نخواهد داشت که شخصا رفتاری انجام بدهد، زیرا دفاع، وظیفه اصلی قوای دولتی است و در نظرگرفتن حق دفاع برای شهروندان مربوط به حالتی است که امکان انجام این وظیفه از جانب آنان وجود نداشته باشد.

اگر دفاع با شرایطی که گفته شد صورت بگیرد عملی که شما در مقابل سارق منزلتان انجام داده اید دفاع مشروع تلقی می‌گردد بنابراین رفتار ارتکابی جرم نخواهد بود و مجازات نمی‌شوید حتی به پرداخت دیه هم محکوم نمی‌گردید. اما اگر شرایط مذکور رعایت نشده باشد مثلا رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت نداشته یا اینکه می‌توانستید از قوای دولتی کمک بگیرید، اما بدون توجه به این مسئله خودتان دست به کار شده اید و به سارق آسیب وارد کرده اید در این موارد رفتار شما طبق قانون مجازات اسلامی جرم است و حسب مورد به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوید.

منبع: فرارو

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
× لغو پاسخ

نام

ایمیل

نظر شما *

captcha

* لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید

نظرات

 • انتشار یافته: ۳۵
 • در انتظار بررسی: ۸
 • غیر قابل انتشار: ۱۰
 • IR

  ۰۷:۲۶ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۳۳ ۱

  پاسخ

  نمیفهمم چرا کمین کردن برای دزد جرمه؟
  اگه از حضور ما آگاه بشه و با اسلحه به سمتمون شلیک کنه چه کسی جوابگوی این نقص قانونه؟
  کسی که وارد حریم خصوصی و منزل دیگری میشه مهاجمه و عقل سلیم میگه باید چنین فردی رو غافلگیر کرد نه اینکه با هوشیار کردنش خودتو در معرض خطر قرار بدی
  امان از قوانین عجیب و غریب

 • علی
  IR

  ۰۷:۴۸ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۱۹ ۱

  پاسخ

  قانونی که خلاف اسلام و قرآن می باشد ولی با پوشش زیبا آن را تزئین نموده اند.
  دزدی که حریم یک نفر را شکسته در کجای این قانون است و اگر شما تعریف ربایش را هم کنار آن بگذارید متوجه می شوید که این قوانین برای کمک به دزد وضع شده اند
  درضمن براساس همین قوانین است که حتی نیروی انتظامی جرعت دفا ع از شهروندان را از دست داده است.

 • CA

  ۰۷:۵۵ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۸ ۱

  پاسخ

  تو ایران قانون stand your ground چرا نداره؟!

 • IR

  ۰۸:۱۸ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۵ ۰

  پاسخ

  دفاع مشروع مؤلفه ای در قوانون است -در متن نوشته شده{ نهادی} است

 • کامل
  IR

  ۰۸:۲۲ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۲۱ ۰

  پاسخ

  در ایران بله دزد را باید به کانادا بفرستی

 • IR

  ۰۸:۳۸ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۵ ۰

  پاسخ

  فیلم از دفاع مشروع تهیه کنید تا شبهه ها بر طرف شود=== در مدارس دفاع مشروع اموزش داده شود

 • لیل
  IR

  ۰۸:۵۷ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۲۱ ۱

  پاسخ

  اینهمه صغرا کبری چیدی. یکدفعه بگو زدن و کشتن اقا دزده فقط در صورتیکه بتونی ثابت کنی دفاع مشروع بوده مجازه و الا یه چیزی باید دستی بدی دیه نخواد از تو

 • امیر
  IR

  ۰۹:۰۲ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۳۴ ۱

  پاسخ

  باید یه چایی قند پهلو بزاریمش جلوش ازش تشکر هم بکنیم

 • محمد
  IR

  ۰۹:۱۲ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۱۸ ۱

  پاسخ

  اینهمه نوشتی و بالا و پایین رفتی..نتیجه اینکه قانون با دزدان خلافکاره…یعنی اگه کسی وارد خانه و اموالت شد قشنگ با زن وبچه ات برو تو یه اتاق و زنگ بزن به پلیسی که معلوم نیست کی میاد.خدا به داد برسه.دفاع هم چرته چون شرایط دفاع رو نمیشه تو دادگاه اثبات کرد.

 • IR

  ۰۹:۲۲ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۳۶ ۱

  پاسخ

  عجب قانون مزخرفی،وقتی وارد خانه شده معلوم است که دفاع مشروع کرده،پس صبر کند تا دزد او را بکشد یا اموالش را بدزدد

  • محمد
   IR

   ۱۰:۰۸ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

   ۱۵ ۱

   دزد حق دارد حریم خصوصی را نقض کند و هرکاری خواست انجام دهد و تعدی به او جرم است

  • IR

   ۱۰:۲۲ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

   ۷ ۱

   همینه برادر ، همینجوریه که دیگرانه میشینند ،نگاه میکنند یا که با دوربین سلفی میگیرند و هیچ کمکی به هم نوع خودشون نمیکنند . چون میترسن که قانون یقشون نا جوانمردانه و بی منطق بگیره .

 • IR

  ۰۹:۲۸ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۱۴ ۱

  پاسخ

  ما ازین انشاء نتیجه میگیریم که اگر دزد یا قاتلی کسی اومد خونتون بزارین هرکاری میخواد بکنه،اگر زنده موندین زنگ بزنین پلیس!!!

 • IR

  ۰۹:۴۵ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۱۴ ۱

  پاسخ

  احتمال خطر مهم نیست؟ اگر طرف وارد شده یک قمه هم دستش هست باید صبر کنیم تا ما رو ببینه و درگیر بشه بعد جوانمردانه باهاش روبرو بشیم؟ یا اول فریاد بزنیم؟ عجبا.

 • IR

  ۱۰:۱۶ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۲۶ ۱

  پاسخ

  یعنی دزد خونه طرف اومده ، بعد بنده خدا باید کل این مقاله رو جلوی چشمش بیاره که آیا با دزد مقابله بکنه یا نکنه ؟
  در ضمن اگر برای دفاع از خود اینقدر سخت می گیرید ، چرا دست دزد رو قطع نمی کنید ؟؟؟؟

  • IR

   ۱۱:۵۸ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

   ۷ ۱

   قطع دست را خوب گفتی اگه این حکم الهی اجرا بشه دزدی نزدیک به صفر میشه.

 • IR

  ۱۰:۲۱ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۱۷ ۱

  پاسخ

  چنین چیزی نیست و دروغه. شما خدایی نکرده اگر دزد به خانه تان بیاد و بزنیدش کارتون تمومه اون هم از شما طلب دیه و ضرب و جرخح میکنه مجبور میشید که اقلام دزدی رو مثل ژان والژان به او ببخشید. این قانون الکیه

 • IR

  ۱۰:۲۳ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۰ ۸

  پاسخ

  در واقع تنبیه و انتقام جرم هست ولی دفاع اشکالی ندارد

 • IR

  ۱۰:۲۴ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۱۰ ۱

  پاسخ

  فرض کنید سارقی وارد منزل شما شده و شما با اطلاع از ورود او در جایی کمین کنید و غافلگیرانه با چوبی بر سر او بکوبید یا با سلاح دیگری او را هدف قرار دهید و موجب قتل وی شوید، در چنین موردی شما مسئول خواهید بود!!!! باید دزد صاحب خانه را به قتل برسونه یا به ناموسش تجاوز کنه تا قانون بهت حق بده!!! به معنای واقعی خاک عالم بر سرتون با این قوانین گندیدتون.

 • IR

  ۱۰:۲۷ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۶ ۱

  پاسخ

  دزدی زیر سقف و وارد شدن از جایی که درب دارد حکمش قطع انگشتان دست است ، اگه اجرا شود کسی جرات فکر کردن به سرقت هم پیدا پمیکند

 • محسن
  IR

  ۱۰:۳۰ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۹ ۱

  پاسخ

  نه دزد روتومملکت ماباید نازش کنی

 • IR

  ۱۰:۳۵ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۱۲ ۱

  پاسخ

  ای تو قانونتون.

 • IR

  ۱۰:۳۷ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۱۴ ۱

  پاسخ

  این قانون نیازبه اصلاح داره.دزدبایددستش قطع بشه.واگرنشدبایدمثل سگ بزنیش که دیگه نتونه بره دزدی

 • علی
  IR

  ۱۰:۳۷ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۱۴ ۱

  پاسخ

  کجای کارید سارقین با سابقه اینقدر آدم تو دادگاه و پاسگاه دارند که وقتی کارشان به دادگاه و پاسگاه کشیده و در حال سرقت دستگیر شدند اگر توسط صاحبخانه حتی یک سیلی هم بخورند سریعا با ثبت شکایت دنبال دیه هم میروند و متاسفانه مالباخته ها یک چیزی هم بدهکار هم میشوند چون مجازاتها اصلا بازدارنده نیستو سارقین حتی با سابقه سرقتهای فراوان همچنان به کارشان ادامه میدهند

 • علی
  IR

  ۱۰:۴۲ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۱۰ ۱

  پاسخ

  قوانین ما طوری که همه باید در دادگاه یک پرونده داشته باشند . چرا تعداد پرونده های ما در حد پرونده های مردمان یک قاره است.نقص قوانین زیاده

 • IR

  ۱۰:۴۳ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۱۱ ۰

  پاسخ

  قدیما دزد خون بها نداشت و این به نظر اسلامی تر میومد نه این قانون مزخرف.

 • رضایی
  US

  ۱۱:۱۰ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۸ ۰

  پاسخ

  دزد خونه ما آمده بود باهاش درگیر شدم رفت شکایت کرد دیه گرفت تو ایران دفاع از خود جرم محسوب میشه قانون قضایی ایران باید تغییر کنه

 • IR

  ۱۱:۲۶ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۵ ۰

  پاسخ

  دزدی اقسامی دارد ورود به حریم دیگران بدون اجازه و جاسوسی از زندگی مردم همه دزدی است اما مشکل دیگری هم وجود دارد که کسی اهمیت نمی دهد مثلا شما برای خودتان توی خیابان راه می روید یکی به شما بدون علت یا از غرض ورزی و دشمنی فحش یا حرف ناجوری می زند و به روان شما اسیب می زند اگر جوابش را ندهید فردا نفر بعد به شما فحش می دهد باز هم با خود گفتید جواب ابلهان خاموشی روزهای بعد روتین این می شود هر کس از راه می رسد به شما فحش می دهد و شما دیوار کوتاه همه شده اید آیا با این حساب جواب ابلهان خاموشی حرف درستی است و پاسخ متعرض را دادن مساوی با پرخاشگری و عصبانیت و دیوانگی؟ هر کس به حریم دیگران با غرض و مرض وارد شد و اهانت کرد هر عکس العملی دید از چشم خودش دید چیزی که عوض دارد گله ندارد!

 • IR

  ۱۱:۳۶ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۷ ۰

  پاسخ

  همینه دزدا طلب کارم هستن چون قانون ازشون حمایت میکنه گیرم بیفتن دیه میگیرن

 • IR

  ۱۱:۳۸ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۷ ۰

  پاسخ

  یعنی باید به دزدها بگی آقا ، موچم ، بعد دزدها باید وابسته تا شما با وکیل و روانشناس. و همسایه ها. یه یک ساعتی مشورت کنی و ضمنا موقع ورود دزد ازش بپرسی چند کیلو وزن داره چون اگر خدای ناکرده دزده هفتاد کیلو و شما نود کیلو باشید بدلیل یکسان نبودن وزن شما با دزدها این مبارزه مشروع نخواهد بود . در حقیقت در قانون مضحک ایران شما حق برخورد با متجاوزین به حریم زندگی‌تان را ندارید .

 • IR

  ۱۲:۱۱ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۵ ۰

  پاسخ

  با همین قانونا یه سری آدم رذل و دیوانه رو انداختین به جون مردم
  چند وقت پیش یه حیوان معتاد بی دلیل با چاقو بهم حمله کرد . وقتی رفتم پاسگاه به حدی تکریمش کردن!!! که خودم ترجیه دادم رضایت بدم

 • مرتضی
  IR

  ۱۲:۲۱ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۳ ۰

  پاسخ

  سلام : قانون دزدی را که وارد خانه یا مغازه شده متجاوز مال یا ناموس حساب نمیکند؟ واگر فقط اموال را برداشته و حریم خصوصی افراد را نادیده بگیرد صاحبخانه باید با آرامش بنشیند تا نیروی انتظامی برسد؟به نظر میرسد خلع قانونی وجود دارد!

 • حسن
  IR

  ۱۲:۳۸ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۰ ۱

  پاسخ

  به جای تبلیغات صد و ی قاز توی تلویزیون برنامه مستند آموزش قوانین به شهروندان را انجام بدید و فرهنگ سازی کنید و عقب ماندگی کلی جامعه از امور مبتلا به روزانه جبران کنید

 • عبدالله
  IR

  ۱۲:۵۰ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۷ ۰

  پاسخ

  لطفا اسم پسوند اسلامی رو از روی این قانون مجازات وردارید ! هرچی به ذهن ناقصتون (نمایندگان مجلس) می رسه قانون می کنین بعد یک پسوند اسلامی هم تنگش می بندین بله حالا اسلامی شد !؟ کجاش اسلامی هست !؟ در اسلام حکم شده کسی اگه اقدام به دید زدن خونه شما حریم خصوصی شما کنه و چشم چرونی کنه می تونی با تیر و سنگ بزنی طرف رو بزنی کور کنی چه برسه پاش رو بزاره تو خونت ! حکم قطع ید سارق هم که همه می دونن ! پس کو تو این مجازات به اصطلاح اسلامی .

 • ناشناس
  US

  ۱۳:۰۱ – ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

  ۰ ۳

  پاسخ

  قوانین شما بیشتر به قوانین داعش شباهت داره تا اسلام

این مطالب را از دست ندهید….

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس

منبع: خبرگزاری مشرق نیوز

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.