ابطال دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای

ابطال دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه در ۲۷ تیر ۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ در تاریخ یکم تیر ۱۳۹۵ شورا را اصلاح کرده و امتیازاتی را برای اقشاری خاص در این مورد قائل شده بود که با شکایت شاکی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این مورد پرداخت و با اکثریت آراء به موجب ضرورت رفع تبعیض، رعایت شایسته‌سالاری و نیز ایجاد فضای رقابتی در انتخاب و انتصاب مدیران و همچنین بمنظور رعایت قانون، این اصلاحیه را ابطال کرد.

بر اساس این گزارش، قانون مدیریت خدمات کشوری برای انتخاب و انتصاب مدیران شرایط مشخصی را قائل شده که عبارتند از «شایستگی» و «ارتقای شغلی در فضای رقابتی»؛ بنابراین اگر مرجعی علاوه بر این شرایط امتیاز خاص دیگری را برای قشری از کارکنان دولت بمنظور انتخاب و انتصاب به سمت‌های مدیریتی قائل شود، متضمن ایجاد تبعیض و نیز خروج از چارچوب‌های قانونی بوده و بر اساس قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، شرایط مصوب خارج از چارچوب قانونی، از سوی هیات عمومی دیوان قابل ابطال خواهد بود.

مستندات قانونی هیات عمومی در این زمینه از این قرار است:

ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر داشته: انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

تبصره ۳ ماده ۵۴ مقرر داشته: دستگاه‌های اجرائی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم کند.

به گزارش ایرنا، طبق دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب ۱۳۹۶ شورای عالی اداری، زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی دارای اولویت برشمرده شده بودند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.