اجرای طرح پایش زندانیان بند نظامی و بازداشتگاه مرکزی ارومیه

در اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر پایش زندانیان از حیث اجرای دقیق قوانین و احکام و مقررات و رعایت حقوق مددجویان، طرح پایش زندانیان بند نظامی و بازداشتگاه مرکزی ارومیه انجام شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.