ادعاهای طبری در مورد دریافت ۵ قطعه زمین در بابلسر از نیاز آذری/ نماینده دادستان: ۱۵ جلسه، سه ساعته از متهم طبری در حضور وکلایش تحقیق شده است

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده، به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.