ارجاع اجساد حادثه آتش سوزی خیابان شریعتی تهران به پزشکی قانونی

اجساد هیجده تن از جانباختگان حادثه شب گذشته آتش سوزی در کلینیک سینا اطهرخیابان شریعتی تهران جهت تعیین علت فوت به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شدند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.