از مستندسازی کامل سوابق متهمان تا راه اندازی واحد سجل کیفری و انگشت نگاری

با توجه به اهمیت مستندسازی کامل سوابق متهمان و مجرمان، واحد سجل کیفری و انگشت‌نگاری دادسرای نظامی تهران راه اندازی شده که پس از صدور حکم چنانچه متهم، مجرم شناخته شود، یکی از این کارت‌ها به اداره تشخیص هویت ناجا ارسال می‌شود تا در هنگام بررسی سوءپیشینه‌ی افراد بتوان به آن استناد کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.