استفاده از ظرفیت‌های علمی نخبگان و قضات در تولید محتوای آموزشی/ آسیب‌شناسی و افزایش دانش حقوقی در پرتو نگاه پژوهش‌محور

مهرانفر گفت: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به‌عنوان نهاد قضایی متولی انجام وظایف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نیازمند آسیب‌شناسی رفتار‌های نیرو‌های مسلح، افزایش دانش حقوقی و… است که همه این موضوعات در پرتو نگاه پژوهش‌محور محقق خواهند شد..منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.