اشتری: بر مبنای "اولویتها" اعتبارات و امکانات را به پلیسهای مختلف تزریق می‌کنیم

رئیس پلیس کشور گفت: علیرغم تحریمها در وضعیت خاصی اعم از بودجه و اعتبارات هستیم اما باید بگویم بر مبنای اولویتها، تجهیزات، اعتبارات و امکانات را به پلیسهای مختلف تزریق می‌کنیم و هرگز در مسیر رشد و پویایی بن‌بست نمی‌بینیم.منبع: خبرگزاری تسنیم

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.