اشتغال ۲۷۰ نفر با اهتمام دستگاه قضایی تاکستان/ مشکلات ۱۲ شرکت تولیدی رفع شد

دادستان تاکستان گفت: از ابتدای سال جاری در این شهرستان با حضور روسای ادارات دولتی مرتبط از جمله، گاز، مالیات، آب، تامین اجتماعی، صنعت ومعدن و برق مشکلات موجود در ۱۲ شرکت بررسی و مرتفع گردید.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.