اطلاعیه در خصوص مهلت ثبت نام و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز

(( اطلاعیه ))

به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز که جهت ثبت نام و تشکیل پرونده در موعد مقرر مراجعه نکرده اند می رساند تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩٩ مهلت دارند نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام نمایند. چنانچه ظرف مدت مقرر مراجعه و اقدام ننمایند نام آنان از لیست پذیرفته شدگان حذف و قبولی آنان کان لم یکن خواهد شد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

دکتر عیسی امینی

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.