اعلام نظر دادگاه مطبوعات در مورد پرونده مدیران مسئول «نفت ما» و «تابناک»

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: امروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی پرونده مدیر مسئول سایت نفت ما و مدیر مسئول سایت تابناک بررسی شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.