اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در مورد مدیرمسئول خبرگزاری ایسنا

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: پرونده مدیرمسئول خبرگزاری ایسنا با ۳ متهم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.