اقتضای تدبیر این است که در تعارض بین سلامت مردم و گشایش کسب و کار‌ها، حفظ جان مردم در اولویت قرارگیرد/ دادرسی‌های الکترونیکی و غیرحضوری باید توسعه یابد تا هم کارمردم راه بیفتد هم جان آن‌ها و همکاران قضایی حفظ شود/ برای سردرگم نشدن مردم، اخبار منتشره از تصمیمات اجرایی نباید همراه با تناقض باشد

رییس قوه قضاییه گفت: دادرسی‌های الکترونیکی و غیرحضوری باید توسعه یابد تا هم کار مردم راه بیفتد هم جان آن‌ها و همکاران قضایی حفظ شود.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.