اقدامات بنیاد تعاون زندانیان به منظور حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور/ آزادی و انتقال ۱۰۱ نفر از زندانیان ایرانی در گرجستان با کمک بنیاد

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان از آزادی و انتقال ۱۰۱ نفر از زندانیان ایرانی در کشور گرجستان به ایران با کمک بنیاد تعاون زندانیان گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان، بنیاد تعاون زندانیان پیشنهاد انتقال زندانیان ایرانی خارج از کشور به ایران را ارائه داده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.