اقدامات دادگستری استان قم در جهت انجام بازدید‌های سرزده از محاکم و دادسراها

اقدامات دادگستری استان قم در راستای انجام بازدید‌های سرزده از محاکم و دادسرا‌ها سبب افزایش کمیت و کیفیت هدایت، راهبری و سرپرستی بهتر زیرمجوعه‌ها و بهبود عملکرد در مجتمع‌های قضایی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.