الزامی شدن ثبت نام در سامانه ثنا برای مراجعه به دادسرای کرمانشاه

شهرام کرمی با بیان اینکه امکان ورود مراجعه کنندگان به دادسرا پیش از ثبت نام در سامانه ثنا امکانپذیر نیست گفت: کاهش میزان تردد‌های غیرضروری به دادسرا، کمک به کشف افراد کار قاچاق کن و رسیدگی سریعتر به درخواست‌های مراجعه کنندگان از جمله مزیت‌ها این طرح به شمار می‌رود.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.