انتخاب دادگستری گلستان برای هفتمین سال متوالی به عنوان دستگاه برتر بانی نماز

سرپرست معاونت فرهنگی دادگستری گلستان از انتخاب دادگستری گلستان برای هفتمین سال متوالی به عنوان دستگاه برتر بانی نماز خبر داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.