اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت ساینا شیمی بهشت برگزار شد

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت ساینا شیمی بهشت به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.