ایجاد ۱۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در دستور کار دادگستری استان کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه راه اندازی ۱۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی جدیددر برنامه کاری دادگستری استان قرار دارد، گفت: در حال حاضر ۵ دفتر الکترونیک قضایی درمرکز استان کرمان در حال ارائه خدمت به شهروندان هستند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.