بازدید‌های دوره‌ای از مراجع تحت نظارت دادستانی قزوین با هدف احیاء حقوق عامه در دستور کار

در اجرای برنامه بازدید‌های سرزده و دوره ای، معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین به همراه دادیار دادسرای مرکز استان به صورت سرزده از پاسگاه انتظامی کورانه بازدید کردند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.