بازدید دادستان تهران از مرکز تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی کهریزک

دادستان تهران و جمعی از معاونین وی صبح امروز از مرکز تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی کهریزک بازدید و با مراجعین دیدار کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.