بازدید رییس دادگاه عمومی بخش سرحد از واحد در حال ساخت تولید نهاده‌های دامی

رییس دادگاه عمومی بخش سرحد و قوشخانه (لوجلی) در استان خراسان شمالی از یک واحد در حال ساخت تولید نهاده‌های دامی و طیور بازدید و در جریان روند پیشرفت انجام امور قرار گرفت.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.