بازدید رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ساری از زندان

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ساری و جمعی از قضات دادگستری از زندان ساری بازدید کردند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.