بازدید رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از مجتمع قضایی شهید قاضی طباطبایی (ره) تبریز

رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از مجتمع قضایی شهید قاضی طباطبایی (ره) تبریز بازدید کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.