بازدید رییس کل دادگستری استان اردبیل از کارخانه آهک ماشینی آذربایجان

رییس کل دادگستری استان اردبیل از کارخانه آهک ماشینی آذربایجان بازدید کرد و گفت: پس از بررسی مسائل و مشکلات این واحد تولیدی با ورود کمیته حمایت قضایی مشکلات این واحد تولیدی مرتفع گردید.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.