بازدید رییس کل دادگستری استان خراسان جنوبی از پارکینگ خوردویی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

رییس کل دادگستری استان خراسان جنوبی در بازدید از پارکینگ خوردویی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان،گفت: باید مشخص شود که کدام یک از خودرو‌ها در مراجع قضایی تعیین تکلیف نشده تا سریعتر در دادگستری مرکز استان یا شهرستان‌ها آن را پیگیری کنیم.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.