بازدید رییس کل دادگستری استان مازندران ازچند واحد تولیدی

رییس کل دادگستری مازندران به همراه شورای قضایی استان ازچند واحد تولیدی دراستای حمایت از تولید کنندگان بازدید وازنزدیک درجریان فعالیت‌ها ومشکلات آنان قرار گرفت.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.