بازدید رییس کل دادگستری استان کردستان از ساختمان در حال احداث پزشکی قانونی سنندج

رییس کل دادگستری استان کردستان در معیت مدیرکل پزشکی قانونی استان و جمعی از مسئولین از ساختمان در حال احداث اداره پزشکی قانونی شهرستان سنندج بازدید کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.