بازدید مدعی‌العموم از محل تخلیه نخاله شهرستان تاکستان

دادستان تاکستان ضمن بازدید از محل تخلیه نخاله این شهرستان گفت: لازم است ایستگاه مذکور محصور شده و تخلیه در داخل سایت انجام و از تخلیه پراکنده نخاله‌ها جلوگیری شود.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.