بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور: بدون افزایش عرضه امکان کنترل قیمت خودرو وجود ندارد

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: هر چقدر شورای رقابت تولید خودرو را افزایش دهد بدون افزایش عرضه امکان کنترل قیمت وجود ندارد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.