برای جلوگیری از مسمومیت با گاز CO۲ چه باید کرد؟

برای جلوگیری از مسمومیت با گاز CO۲ چه باید کرد؟

برای جلوگیری از مسمومیت با منواکسید کربن، از نگهداری کودک در داخل خودروی روشن خودداری کنید.

به گزارش مشرق، اینفوگرافیکی زیر حاوی نکاتی برای جلوگیری از مسمویت با گار CO۲ است.

منبع: خبرگزاری مشرق نیوز

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.