برخورد قاطع دستگاه قضایی استان قم با مجرمان اقتصادی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی استان مانند ساینا شیمی و گوهرناز اشاره و بیان کرد: دستگاه قضایی استان با افرادی که در قالب فعالیت اقتصادی به اعمال مجرمانه می‌پردازند، قاطعانه برخورد می‌کند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.