بررسی مشکلات حقوقی و رفع موانع تولید واحد‌های صنعتی زرقان

رییس دادگستری فارس در بازدید از واحد‌های صنعتی زرقان ضمن بررسی بررسی مشکلات حقوقی و رفع موانع تولید گفت: واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی و صنعتی استان فارس شناسایی شده است و در صدد هستیم با کمک مقامات اجرایی مشکلات این واحد‌های صنعتی را برطرف کنیم.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.