بررسی مهمترین مسائل قضایی استان خراسان شمالی در ویژه برنامه سیمای عدالت

رییس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی به افکار عمومی، از بررسی مهمترین مسائل و موضوعات حقوقی و قضایی در رسانه ملی خبر داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.