بررسی موانع حقوقی توسعه راه آهن جوین – خواف با دستور رییس دادگستری خراسان رضوی

رییس دادگستری خراسان رضوی دستور بررسی موانع حقوقی توسعه راه آهن جوین – خواف را صادر کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.