بررسی پرونده ۶۰۰ نفر از مددجویان استان قزوین برای بهره‌مندی از عفو، مرخصی و نهاد‌های ارفاقی

رییس کل دادگستری استان قزوین در ارتباط با موارد عفو، مرخصی و نهاد‌های ارفاقی مددجویان گفت: این کار با جدیت تمام از سوی همکاران مورد پیگیری است و پرونده حدود ۶۰۰ نفر از کسانی که استحقاق بهره مندی از نهاد‌های ارفاقی را داشتند، مورد بررسی قرار گرفت.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.