برنامه بنیاد تعاون زندانیان برای توسعه ۱۰۰ هزار نفری اشتغال مددجویان در راستای اجرای تکلیف رئیس قوه قضاییه/ طرح‌های توسعه‌ای مهمی که با کمک زندانیان به سرانجام رسید

مطهرنژاد با تاکید بر لزوم اعتماد به زندانیان، بخشی از برنامه بنیاد تعاون زندانیان را در راستای توسعه اشتغال مددجویان تشریح کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.