برنامه ریزی در جهت بهره مندی آحاد مردم از فضای تفریحی ارتفاعات جنوب مشهد

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: در جهت بهره مندی آحاد مردم از فضای تفریحی ارتفاعات جنوب مشهد برنامه ریزی‌های خوبی صورت گرفته تا مردم از فضا‌های سبز ایجاد شده بهره‌مند شوند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.