برنامه زمانی اولین اختبار کتبی سال ١٣٩٩

کارآموزان محترم

به آگاهی می رساند، با توجه به تداخل زمان برگزاری اولین اختبار کتبی سال ١٣٩٩ با آزمون های سراسری کشوری در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد و همچنین با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده، زمان برگزاری اختبار کتبی به شرح زیر برگزار می گردد:

روز تاریخ نوبت صبح: ساعت ١٠ نوبت عصر: ساعت ١۵
پنج شنبه ١۶/۵/١٣٩٩ حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات وکالت
جمعه ١٧/۵/١٣٩٩ حقوق جزای عمومی و اختصاصی آیین دادرسی کیفری
شنبه ١٨/۵/١٣٩٩ حقوق تجارت حقوق ثبت و امورحسبی

 

١- کارت ورود به جلسه اختبار کتبی در تاریخ های ١١ الی ١٣ مرداد ماه ١٣٩٩ از نشانی اینترنتی (card.icbar.org) دریافت گردد.

٢- اولین اختبار کتبی سال ١٣٩٩ در دانشگاه علم و صنعت ایران به نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام (فرجام)، خیابان دانشگاه علم و صنعت برگزار می گردد.

٣- اولین اختبار شفاهی سال ١٣٩٩ از ابتدای شهریور آغاز خواهد شد و برنامه زمانی و نحوه برگزاری آن سی ام مردادماه اعلام خواهد شد.

 

کانون وکلای دادگستری مرکز

 

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.