برگزاری اولین جلسه دادگاه الکترونیکی استان گلستان در گرگان

رییس کل دادگستری گلستان از برگزاری نخستین جلسه دادگاه الکترونیکی در گرگان خبر داد و گفت: این شکل برپایی جلسه دادرسی، ویژه متهمانیست که در زندان هستند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.