برگزاری جشنواره رای برتر در جهت اتقان آراء قضایی/ از تشویق قضات به صدور احکام بازدارنده تا اثر بخشی نظام عدالت کیفری

جشنواره رای برتر با مشارکت داوطلبانه قضات؛ اتقان آراء قضایی و اثر بخشی نظام عدالت کیفری را به رخ می‌کشد، این جشنواره با ایجاد رقابت علمی مثبت و ارزیابی توانمندی علمی قضات؛ علاوه بر کاهش اطاله دادرسی منجر به کیفیت مطلوبتر آراء صادره می‌شود.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.