بهره برداری از سه طرح عمرانی دادگستری گلستان از طریق ویدئوکنفرانس و با حضور رییس قوه قضاییه

رییس کل دادگستری گلستان از بهره برداری متمرکز از سه طرح عمرانی دادگستری گلستان از طریق ویدئوکنفرانس و با حضور رییس قوه قضاییه خبر داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.