به جرایم چه افرادی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود؟

به موجب ماده یک قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی و مجوز‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اشخاصی به جرایم خاص اشخاص اشاره شده در این قوانین در دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.