تأکید دادستان خراسان شمالی بر اجرای دقیق تصمیمات ستاد تنظیم بازار

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی با اشاره به ضرورت انجام وظایف سازمانی از سوی مسئولین ذی ربط به ویژه متولیان و تصمیم گیرندگان در حوزه مسائل اقتصادی، مصوبات و تصمیمات ستاد تنظیم بازار را مهمترین ملاک و مبنای کار و فعالیت و اجرای تعهدات قانونی عنوان کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.