تاکید بر شناسایی ورصد نقاط قوت وضعف حوزه‌های قضائی قبل از بازرسی

رییس کل دادگستری مازندران گفت: در پیشگیری ازتخلفات، باید به دنبال کشف علت‌ها وآسیب‌ها بود واطلاعات پیرامون بازرسی ازمراجع غیر قضایی نیز گرفته شود.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.